PROIECT PĂDURE-PARC TRIVALE

CONSILIUL  LOCAL  PITESTI

GRUPUL CONSILIERILOR DIN P.N.L.

                                                             DOMNULE  SECRETAR

            Subsemnatul Narcis Sofianu, in calitate de lider al Grupului consilierilor P.N.L. Pitesti, avand in vedere dispozitiile art. 136 alin. 1) si art. 211 din Codul administrativ, va inaintez urmatoarea :

                                                            EXPUNERE  DE  MOTIVE

                            pentru hotararea referitoare la extinderea Parcului Trivale

            PREAMBUL

            De mai bine de 100 de ani, Parcul Trivale reprezinta locul de relaxare preferat de majoritatea pitestenilor,

            Initiativa amenajarii ca parc a unei parti din Padurea Trivale ( in suprafata de 10 ha )  a aparut in anul 1900 si ii apartine prefectului liberal din aceea perioada – Mihail Manolescu, fiind pusa in practica de primarul Eftimie Ionescu.

            Parcul a fost amenajat dupa anul 1902, inclusiv cu material saditor adus din import, fiind opera arhitectului peisagist francez Edouard Redont ( distins in anul 1900 cu medalia de aur a Expozitiei Universale de la Paris ).

            Pe langa Schitul din Trivale ( monument istoric construit la sfarsitul secolulului al XVII-lea pe locul unei mai vechi biserici din lemn ), au aparut in parc si alte repere imobiliare : Grota, lacul amenajat ca patinoar si mai multe “chioscuri cochete “.

            Dupa stingerea din viata a prefectului Mihail Manolescu ( martie 1914 ), pitestenii i-au construit acestuia o statuie in semn de recunostinta, statuie ce a vegheat intrarea in parc pana in anul 1950, cand a fost distrusa de comunisti.

            In anul 1967 zona Parcului Trivale a fost completata cu amenajarea in vecinatatea sa a Gradinii zoologice – ce avea ca principal element de atractie mica turma de zimbrii adusa din Rezervatia Hateg.

            In prezent, Parcul Trivale are o suprafata de aproximativ 6,5 ha, granitele sale nefiind percepute ca atare de catre pitesteni, care percep “parcul “ca fiind format dintr-o suprafata de padure mult mai mare ( peste 200 de ha ) situata in continuarea parcului, spre Gradina zoologica si spre platoul inalt din zona Gavana.

            Mai ales dupa anul 2005, pitestenii au inceput sa observe ca interesele imobiliare ale unor persoane tind sa puna in pericol integritatea si frumusetea Padurii Trivale, prin trecerea in proprietate privata a unor suprafete considerabile, aparand astfel posibilitatea defrisarii in scopul construirii.

            Aceste temeri au fost urmate de realizarea unor evaluari amanuntite ale florei si faunei, fiind identificate cu acest prilej inclusiv specii de pasari rare sau in pericol de disparitie – specii protejate la nivel european si mondial  !

            Sub presiunile opiniei publice, in anul 2010 au inceput demersurile pentru a declara o parte din Padurea Trivale ( aproximativ 435 ha ) ca “ arie naturala  protejata  de interes national “.

           Aceasta solutie s-a dovedit ca fiind gresita, fiind aleasa in mod intentionat ( in opinia subsemnatului ) o varianta mai complicata a declararii ca arie protejata ( cea de interes national ), declararea ca arie protejata de interes local fiind mult mai simpla – in conformitate cu prevederile art. 8 ) alin. 1) lit. d) din O.U.G. nr. 57/ 2007 : “Instituirea regimului de arie naturala protejata se face … prin hotarari ale consiliilor judetene sau locale, pentru arii naturale protejate, de interes judeteansau local.”

            Afirmatia mea este sustinuta de faptul ca timp de noua ani, persoanele cu interese imobiliare in zona Padurii Trivale au reusit sa impiedice declararea unei parti din aceasta padure ca “arie protejata “, fiind sprijinite de actiunile sau “indiferenta “ unor functionari si ale unor politicieni.

            MOTIVELE  INITIERII  PROIECTULUI  DE  EXTINDERE  A  PARCULUI

            Principalele motive pentru care initiez prezentul proiect de hotarare referitoare la extinderea Parcului Trivale sunt urmatoarele :

 1. Padurea Trivale – in special zona aflata in vecinatatea intravilanului municipiului – reprezinta un adevarat “plaman verde “ al Pitestiului, astfel incat avem obligatia sa o protejam prin toate mijloacele legale !
 2. Proiectul hotararii de guvern pentru instituirea regimului de arie protejata nu are sustinerea persoanelor responsabile din Guvern, foarte probabil ca urmare a “sugestiilor “ primite din partea colegilor de partid din judetul Arges.
 3. Proiectul hotararii de guvern pentru instituirea regimului de arie naturala protejata nu se mai poate adopta intrucat suprafata de teren aflata in proprietate publica este mai mica decat cea prezentata in nota de fundamentare si cu prilejul consultarilor publice.
 4. Proiectul hotararii de guvern pentru instituirea regimului de arie protejata nu are sustinerea conducerii Primariei Municipiului Pitesti ( cel putin din anul 2013 si pana in prezent  ), suprafata de padure ramasa in proprietate publica fiind micsorata si inventariata in baza Legii nr. 165/ 2013 – cu scopul de a continua “punerile in posesie “ ( trecerile in proprietate privata ).
 5. Chiar in situatia in care hotararea de guvern pentru instituirea regimului de arie protejata ar fi adoptata conform proiectlui initial, suprafete considerabile din suprafata de aproximativ 230 de ha prezentate in schitele anexate risca sa faca obiectul unor operatiuni de defrisare in vederea realizarii de constructii – este vorba despre cel putin 35-40 ha situate spre platoul inalt din zona Gavana.
 6. Marea majoritate a sutelor de pitesteni cu care m-am consultat isi doresc ca o mare parte din Padurea Trivale sa fie protejata ca “padure – parc “, adica o padure in care sa existe alei pietonale si piste pentru biciclete,  mobilier urban si iluminat public.

            CE PROPUN

 1. Identificarea exacta a terenurilor proprietate publica si a terenurilor proprietate privata situate in zona de padure prezentata in schitele anexate.
 • Declararea intentiei de a extinde Parcul Trivale in toata zona de padure prezentata in schitele anexate.
 • Interzicerea realizarii de constructii in zona mai sus prezentata.
 • Notificarea Garzii Forestiere in vederea respingerii solicitarilor de scoatere din fondul silvic a terenurilor prezentate in schitele anexate.
 • Exproprierea terenurilor private si preluarea in domeniul public al municipiului Pitesti a tuturor terenurilor prezentate in schitele anexate.
 • Obtinerea avizului Comisiei tehnice de avizare pentru silvicultura.
 • Aprobarea extinderii Parcului Trivale pe intreaga suprafata impadurita prezentata in schitele anexate.
 • Realizarea unei consultari publice privind oportunitatea transformarii unor suprafete din Parcul Trivale ( padure -parc ) in “ parc recreativ/ tematic/ educational “.

            MOTIVAREA  LEGALITATII  PROPUNERILOR

            Codul administrativ prevede in art. 129 alin. 2) pct. 7 anumite atributii ale consiliilor locale, inclusiv in domeniul sanatatii, tineretului, sportului, protectiei si refacerii mediului, dar mai cu seama in domeniul conservarii si punerii in valoare “ a parcurilor, gradinilor publice si rezervatiilor naturale “.

            Codul silvic prezinta in Anexa nr. 1 si urmatoarele “definitii “ :

            “ 4. Amenajarile necesare pentru realizarea padurilor -parc

            Amenajarile permise in padurile parc sunt :

a) alei realizate din materiale ecologice, cu latimea de maxim 2 m sau piste pentru biciclete;

b) banci ;

 • iluminat;

d) puncte de informare;

e) toalete ecologice;

f) constructii provizorii din lemn cu suprafata construita de maxim 15 m.p.

In padurile- parc se pot realiza impaduriri cu specii care nu sunt din tipul natural fundamental in locul arborilor extrasi.

Padurile- parc se vor constitui la solicitarea proprietarului / administratorului, in baza unor studii de specialitate, cu avizul Comisiei tehnice de avizare pentru silvicultura.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • Parc recreativ/ tematic/ educational – amenajarile cu caracter permanent sau nepermanent, care se executa in scopul desfasurarii activitatilor recreative, cu sau fara defrisarea vegetatiei forestiere, de tipul :

a) pergole si/ sau locuri de joaca pentru copii;

b) aventura parc sau instalatiipentru catarare sau initiere in alpinism;

 • terenuri pentru paintball;
 • piste pentru biciclete sau role;

e) cai de acces aferente;

f) actiunile tematice si educationale.

Parcurile recreative/ tematice/ educationale se constituie cu avizul Comisiei tehnice pentru silvicultura, la solicitarea proprietarului / administratorului, in baza unor studii de specialitate realizate pentru paduri cu functii de recreere, zonate corespunzator prin amenajamentul silvic.”

            Art. 37 alin. 1) lit e) din Codul silvic dispune ca pot fi scoase definitiv din fondul forestier national, doar cu conditia compensarii acestora, numai anumite categorii de terenuri, intre care se numara cele necesare realizarii de “ parcuri recreative, parcuri tematice si/ sau educationale”.

            In privinta posibilitatii de expropriere a terenurilor private la care am facut referire, mentionez prevederile Legii nr. 255/2010 – privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local.

            Cu stima,

                                                                                           Consilier local –

                                                                                           Narcis Sofianu

Scroll to Top